ข่าวสาร & กิจกรรม

ภาพประวัติศาสตร์แห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันเฝ้ารับเสด็จฯ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๙ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา สถานที่จัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ จำนวน ๑๙ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๗๗๗ ตั้งอยู่ที่ซอยร่มเกล้า ๑๗ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการบริจาคที่ดินของ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เบสท์ เอสเตท จำกัด และครอบครัวประกอบด้วย นายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล นายชาย งามอัจฉริยะกุลและนางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร

 


Facebook Fanpage

Recent Article